KILLVID ДЕЗИНФЕКТАНТ ГЕЛ ЗА РЪЦЕ 110 ML

4.39 лв.

 • Killvid е Гел-дезинфектант за ръце с омекотяващ и хидратиращ компонент
  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
 • Вирусоциден (BVDV, Vaccinia virus, HBV, HCV, HIV) бактерициден (вкл. туберкулоциден и MRSA) и фунгициден (C. albicans).
 • Killvid е готов за употреба
 • 4 ml от дезинфектанта се втриват в сухи ръцете в продължение на 30 секунди.
 • След изтичане на времето на въздействие, ръцете се оставят да изсъхнат, без да се измиват и подсушават.
  ВНИМАНИЕ:
 • ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:   Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.  Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Биоцидът се базира на алкохол и гелооборазуващ агент, който остава върху кожата след изпаряване на алкохолa, при което се изпълнява изискването за бърз унищожаващ ефект и дълготрайно действие на активното вещество.
 • Активно вещество: Етанол 67-72 %
 • Разрешение на МЗ N 1444-2/14.05.2013

Производител Hygiene Medical Industry Co

Изчерпан